https://ojs.fimagis.pl/demo/issue/feed DEMO 2022-06-13T19:05:39+02:00 demo ojs@fimagis.pl Open Journal Systems <p>Czasopismo ma charakter środowiska testowego , podglądu najnowszych funkcji znajdujących się w OJS.</p> <p>login redaktora: editor</p> <p>hasło: testdrive</p> https://ojs.fimagis.pl/demo/article/view/118 xxx xxx 2022-06-13T16:56:30+02:00 Renata Lisowska renata.lisowska@uni.lodz.pl <p>xxx</p> 2022-06-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 DEMO